Investeren in slaapkwaliteit werknemers loont

1 op de 3 van de Nederlanders heeft slaapklachten. 50% van de bedrijven krijgt klachten van vermoeidheid van werknemers. Maar bij slechts 13,5% van de bedrijven die zelf erkennen dat slaaptekort een probleem is, wordt actief hulp aan werknemers geboden.
Goed slapen is echter belangrijk voor het werk en investeren in de slaap van werknemers wordt rijkelijk beloond.

Door onze 24-uursmaatschappij, de technologische ontwikkelingen en de economische realiteit is het bewaren van een goede waak-slaapbalans een hele opgave. Werkend Nederland wordt geplaagd door een groeiend slaapprobleem en de impact van slaapklachten op mensen is enorm. Tegelijk is de aandacht voor slaapproblemen, met name binnen de werkcontext, beperkt.

Slecht slapen is slecht voor het werk

Niet goed slapen kan grote gevolgen hebben: één slechte nacht heeft al meetbaar effect op het niveau van met name cognitief en emotioneel presteren. Als de slaapproblemen aanhouden, zijn de gevolgen niet te negeren en wordt ons hele systeem ontregeld, zowel fysiek als mentaal en emotioneel.
Mensen die slecht slapen verzuimen meer en vaker, hebben concentratieproblemen, moeite met plannen en het houden van overzicht en hebben een grotere kans op het maken van fouten, met een toenemend risico voor de veiligheid.

Ook emotioneel gaat het slechte slapen ons niet in de koude kleren zitten. We worden prikkelbaar, zijn minder bestand tegen de druk van werk, tijd of omgeving, vatbaarder voor kritiek en ons algehele gevoel van welzijn daalt. Kortom, slecht slapen is slecht voor het werk.
Maar het omgekeerde gaat ook op: Werknemers die goed slapen zijn productiever, maken minder fouten, melden zich minder vaak ziek, én verzuimen minder. Daarbij blijkt het niet uit te maken wat de uitgangssituatie is van de werknemers.
Het verbeteren van de slaapkwaliteit ten opzichte van de gegeven uitgangssituatie leidt tot betere prestaties over de gehele linie. Goed slapen is goed voor het werk en investeren in de slaap van werknemers wordt rijkelijk beloond.

Wat kun je als werkgever doen tegen slaapproblemen?

Uit onderzoek van ArboNed (Slaappoll 2016) blijkt, dat van de bedrijven waar slaaptekort een probleem is, 70% van de mensen aangeeft slaapproblemen vooral te zien als een privé-aangelegenheid, en dat de werkgever daar geen invloed op heeft. Medewerkers die zich ziek melden met psychische klachten zullen daarom zelden slecht slapen noemen als reden voor de ziekmelding en ook niet direct het verband tussen een verstoorde slaap en de ontstane klachten leggen.
In de behandeling van een zieke werknemer gaat de aandacht veelal uit naar de aangeboden klacht. Hierdoor is de kans groot dat de slaapklachten sluimerend blijven bestaan, terwijl werknemers aan de slag gaan om hun primaire klacht op te lossen. Het risico is dan groot dat de werknemer terugvalt in ziekte en verzuim.
Daarom is het belangrijk om leidinggevenden te trainen in het herkennen van signalen die slaapproblemen bij werknemers verraden en handvatten te bieden hoe hier effectief op in te spelen.
Op die manier kunnen preventieve stappen worden genomen.
Als slaapproblemen een veelvoorkomend probleem zijn binnen de organisatie, biedt een slaaptraining een bewezen effectieve oplossing.
Ook op kleinere schaal kan een werkgever al verschil maken in het creëren van bewustzijn of het stimuleren van gedrag dat goed slapen bevordert.

Tips van ArboNed:
• Beperk werkstress. Van stress kunnen mensen letterlijk wakker liggen.
• Stimuleer lichaamsbeweging. Laat werknemers niet de hele dag achter hun bureau zitten.
• Moedig een verfrissende lunchwandeling aan in plaats van een zittende lunch in de kantine.
• Stimuleer dat ze op de fiets in plaats van in de auto naar werk komen (beweging is belangrijk voor
goede slaap).
• Maak werkafspraken over bijvoorbeeld de maximale werktijd. bijvoorbeeld vanaf 20.00 uur
niet meer mailen naar elkaar.
• Bied ruimte om de dag af te sluiten met een ‘afkickkwartiertje’, een kwartiertje aan het einde van de dag om de zaken uit het hoofd op papier te zetten, zodat werk op werk blijft.
• En wat dacht u van powernaps in plaats van koffiepauzes?

Het loont om te investeren in de slaapkwaliteit van werknemers.

De rol van de werkgever is om slaap serieus te nemen, bewustzijn te creëren en de omstandigheden te optimaliseren waarin werk- nemers hun slaap(klachten) onder controle hebben.
De grootste verantwoordelijkheid blijft natuurlijk bij de werknemer zelf, maar in veel gevallen kan een kleine handreiking in de vorm van educatie, tips voor een goede slaaphygiëne, een gezonde leefstijl met voldoende beweging, goede voeding en actieve ontspanning overdag én ‘s-avonds al aantoonbaar de kwaliteit van slaap verbeteren.

Wil je meer informatie ontvangen over de Happy Sleeper workshops voor bedrijven neem dan contact op via inof@happysleeper.nl.

Bron: ArboNed